ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 เพื่อดำเนินการคัดสรรผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่โรงเรียนพระดาบสกำหนดเข้ารับการศึกษาเป็นศิษย์พระดาบส

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิก>>>> การรับสมัครศิษย์พระดาบส

ติดต่อเรา