รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

111

ติดต่อเรา