โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดรับฟัง”การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Conference”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

                โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดรับฟัง”การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Conference” โดยมีนางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล

 

ติดต่อเรา