ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด

ตามที่ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนประกวดฯในระดับภาคคณะสงฆ์โดยแบ่งเป็น2 ระดับ คือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) นั้น จึงขอประกาศผลการประกวดฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อเรา