การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมทางไกลผ่านระบบ CONFERENCE

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นายเรือง จันทพันธ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเข้าร่วมประชุม ใช้แนวทางประชุมที่โต๊ะทำงานตนเองตาม สโลแกน “ห่างกันสักนิด ป้องกัน โควิด 19” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อเรา