งดจ่ายเงินทดรองในวันพุธ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ของดจ่ายเงินทดรองราชการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ในวันพุธ เพื่อลดการเดินทาง การติดต่อสื่งสารโดยตรง ตามนโยบายป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยให้ส่งเบิก เป็นหนังสือราขการตามปกติ กำหนดส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ในวันเดียวกับวันที่เงินเดือนเข้าบัญชี จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ติดต่อ สพป.สก.1