ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้บริโภคในจังหวัดสระแก้วทราบและเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ดาวโหลดเอกสารคลิก>>>>>>ข่าวประชาสัมพันธ์อย1    ข่าวประชาสัมพันธ์อย2

ติดต่อเรา