พิธีรับมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี”

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ติดต่อ สพป.สก.1