ร่วมพบปะ “สภากาแฟ” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า คหบดี และผู้นำองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมพบปะ “สภากาแฟ” จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1