ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รับคณะครูศึกษาดูงาน
1.โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป.สุรินทร์ เขต 2
2.โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
3.โรงเรียนบ้านไพรจิตวิทยา
4.โรงเรียนวังศรีทอง
5.โรงเรียนบ้านวังสำลี
6.โรงเรียนวัดเกศแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา