กรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว851 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

แจ้งโรงเรียนทั้ง 63 แห่ง (ตามรายชื่อแนบท้าย)

ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด ผ่านทาง ลิงค์  http://gg.gg/gum66 หรือกรอกลงในแบบฟอร์ม ส่งมาทางเมล์ : [email protected]  ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>>>> หนังสือแจ้งโรงเรียน  / แบบสำรวจข้อมูลฯ

รายชื่อโรงเรียน >>> คลิกที่นี่

 

ติดต่อ สพป.สก.1