ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เตรียมพร้อมรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รองผู้ว่าจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1