กิจกรรมเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗

ประดับรถเทียนที่จะเข้าร่วมขบวนแห่เทียน
๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  ณ  ถนนหน้าตลาดวังสมบูรณ์
๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

หลังจากร่วมขบวนแห่เทียนครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
ร่วมแห่เทียนที่ได้จากพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาไปถวาย  
ณ  วัดบ้านคลองยายอินทร์  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อ สพป.สก.1