ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.

 

ติดต่อเรา