ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือข้าราชการครูผู้ประสบอัคคีภัย

ขอประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือข้าราชการครูผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้สภาพบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือตามกำลังศรัทธาได้ที่ ชื่อบัญชี นายนฤพล ประทุมพงษ์ หรือ นางรจนา พระภิเดช หรือ นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์ เลขที่บัญชี 426-056634-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ และสำเนาเอกสารการร่วมบริจาคส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

จักขอบคุณยิ่ง

ติดต่อเรา