ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านวังปืน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1