ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมิน นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย และโรงเรียนบ้านซับถาวร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา