วัันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้  นายภาณุวัฒณ์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมบุคลากร ต้อนรับ นางละเอียด ทาวี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีคณะที่มาส่ง นำโดย นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ นางอานุชิต แก้วก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ นางสุมาลัย โห่ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

 

ติดต่อ สพป.สก.1