ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญเป็นวิทยากร สพป.บึงกาฬ

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ท่าน ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร คณะครูและนักเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยั่งยืนในโรงเรียนกลุ่มโคกก่องชัยพร สพป.บึงกาฬ โดยใช้นวัตกรรมสีสันการอ่านโรงเรียนบ้านหนองแก ณ โรงแรมบีเคเพลส จ.บึงกาฬ

 

ติดต่อเรา