การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด

เมื่อวัน พุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

        โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5

ติดต่อเรา