วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

วันไหว้ครู   19 มิถุนายน 2557

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์

ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูa1 a2 a3

ติดต่อเรา