การประชุม คัดเลือก คัดสรร ผู้เข้ารับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒณ์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุม คัดเลือก คัดสรร ผู้เข้ารับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 มูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว