แจ้งงดเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2562

แจ้งลูกจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณ  เนื่องจากขณะนี้ทางกรมบัญชีกลาง และ สพฐ. ได้แจ้งให้หยุดเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน  ซึ่งกรมบัญชีกลาง และ สพฐ. กำลังเร่งดำเนินการในการเปลี่ยนรหัสงบประมาณให้เป็นปีงบประมาณ 2563  ถ้ากรมบัญชีกลาง และ สพฐ. ดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1