เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบประสบอัคคีภัย

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยทีมศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสนสุนนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ เกิดเหตุไฟไหม้บ้านจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมอบเงินกองทุนนิธิคุณธรรมนำความรู้(คนรักเด็ก)ฯ จำนวน 2,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1