รับการนิเทศติดตามโครงการ “ตามไปดู หนูอ่านได้”

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ รับการนิเทศติดตามโครงการ “ตามไปดู หนูอ่านได้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1