รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ รับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1