ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว และสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

ติดต่อเรา