โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นศูนย์สอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นศูนย์สอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา ทั้งหมด 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านคลองสิบสาม
บ้านเขาสามสิบ บ้านวังรี บ้านพรสวรรค์บ้านนาสามัคคีวิทยา  วัดพวงนิมิต  และตชด.บ้านน้ำอ้อม เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.สก.1