การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภรักษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้ารับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกฤษณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา