ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายฉันทการณ์ กุลพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1