ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ. 2563

ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 เรื่อง และ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกด้านล่าง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ ในปี พ.ศ.2563

ติดต่อเรา