เลื่อนการอบรม หนังสือที่ ศธ 04153/ว595 ลว 21 ก.พ.63 /ที่ศธ 04153/ว594 ลว 21 ก.พ.63

เรียน ผู

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำองค์ความรู้โรงเรียน อย.น้อย “ส่งต่อความรู้ สู่เด็กไทย”ให้ห่างไกลโรค NDDs ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เลื่อนโดยไม่มีกำหนด และการอบรมพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำองค์ความรู้โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่่ 7 มีนาคม 2563 เลื่อนโดยไม่มีกำหนด

ติดต่อ สพป.สก.1