พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอวังน้ำเย็น ณ สนามกีฬา ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563