ท่าน ผอ.ชูศรี แนวสุข มอบเสื้อโรงเรียนสุจริตให้คณะครู

ท่าน ผอ. มอบเสื้อโรงเรียนสุจริต ให้คณะครูทุกท่าน
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
ในวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

SUD1 SUD2 SUD3 SUD4 SUD5 SUD6 SUD7 SUD8 SUD9 SUD10 SUD11

 

ติดต่อ สพป.สก.1