รร.บ้านแก่งสีเสียดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายอภิสิทธิ์  เศวตรัฐกุล เป็นประธานในที่ประชุม

ติดต่อ สพป.สก.1