เปิดกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอวังน้ำเย็น”ตาสูตรเกมส์ 62″

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอวังน้ำเย็น”ตาสูตรเกมส์ 62″ ณ สนามโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1