รร.บ้านแก่งสีเสียด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายสระขวัญ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563

รร.บ้านแก่งสีเสียด เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายสระขวัญ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา