ทีมพี่เลี้ยงออกติดตามการเตรียมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า

ทีมพี่เลี้ยงออกติดตามการเตรียมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า นำโดย นายบุญสม  ทองทา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายประสาน  พรหมณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1