สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ลงพื้นที่ดูสุขาในโรงเรียน

สาธารณสุขลงพื้นที่ดูสุขาในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
ในวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
SAM1 SAM2 SAM3 SAM4 SAM5 SAM6 SAM7

ติดต่อ สพป.สก.1