ร.ร.บ้านหนองแก รับการประเมิน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ก.ต.ป.น)
🙏ขอขอบคุณท่าน ผอ.จรินทร์ ถาวรสิน และ ท่านผอ.มนต์ชัย เกิดกุล ที่ได้ให้กำลังใจในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแกในครั้งนี้ค่ะ
🙏ขอขอบคุณท่าน ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ร่วมใจกันจัดสถานที่ เตรียมงานต่างๆ ให้สำเร็จ และสวยงาม สำหรับต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วยค่ะ