โรงเรียนบ้านลุงพลูส่งเสริมทักษะอาชีพ

โรงเรียนบ้านลุงพลูจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงชีพได้ โดยนักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่วมเก็บผลผลิตจากความร่วมมือช่วยกันปลูกผัก ดูแลผัก จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 

 

 

 

ติดต่อเรา