การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1