ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร “สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร “สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการในการดำเนินงานสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษากับด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกด้านล่าง

สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด2

ติดต่อ สพป.สก.1