โปรแกรมทัศศึกษา โลมาโชว์แห่งใหม่ The New Dolphin & Seal Show in Pattaya

พัทยา ดอลฟินนาเรี่ยมได้เสนอโปรแกรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาที่สนใจ

ติดต่อเรา