เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ”การบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล”โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตตโต

สถานนีตำรวจท่องเที่ยว 3 กำหนดจัดกิจกรรม โครการ “การบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตตโต ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข” ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ห้อเพชรบูรพา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เวลา 13.30 – 17.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1