รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

  

 

ติดต่อเรา