มอบอุปกรณ์สำหรับการแปรงฟันให้นักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
มอบอุปกรณ์สำหรับการแปรงฟันให้นักเรียน
ได้แก่  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ภาชนะใส่น้ำ  แก้วน้ำ  แป้ง  ผ้าขนหนู
ในวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
FUN1 FUN2 FUN3 FUN4 FUN5 FUN6 FUN7 FUN8 FUN9 FUN10 FUN11 FUN12 FUN13 FUN14 FUN15

 

ติดต่อ สพป.สก.1