มอบอุปกรณ์สำหรับการแปรงฟันให้นักเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
มอบอุปกรณ์สำหรับการแปรงฟันให้นักเรียน
ได้แก่  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ภาชนะใส่น้ำ  แก้วน้ำ  แป้ง  ผ้าขนหนู
ในวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557
FUN1 FUN2 FUN3 FUN4 FUN5 FUN6 FUN7 FUN8 FUN9 FUN10 FUN11 FUN12 FUN13 FUN14 FUN15

 

ติดต่อเรา