การงานสู่อาชีพ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ได้จัดกิจกรรมการงานสู่อาชีพ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โดยจัดฐานกิจกรรม 3 ฐาน คือ
ฐานที่1
โคมไฟไม้ไผ่
ฐานที่2
ขนมจีนน้ำยากะทิแซ่บต้องบอกต่อ
ฐานที่3
วุ้นกะทิแฟนตาซี

ติดต่อ สพป.สก.1