ศึกษาดูงานการให้บริการศูนย์ SK 1 OSS Center

วัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์ SK 1 OSS Center ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1