ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านท่าตาสี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา